Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on luottamuksellinen ja vapaaehtoinen prosessi, jossa puolueeton sovittelija auttaa osapuolia työpaikalla syntyneen ristiriidan ratkaisemisessa.

Sovittelun periaatteita ovat 

luottamuksellisuus, puolueettomuus ja syyllistämättömyys

Työyhteisösovittelu
Työyhteisösovittelu

 Sovittelija pyrkii saamaan osapuolet toimivaan vuorovaikutukseen ja auttamaan heitä sovintoon. Aktiivinen ristiriidan ratkaisu perustuu työntekijöiden omiin voimavaroihin. Työyhteisön jäsenillä on olemassa ne taidot ja osaaminen, joiden avulla mahdollinen negatiivinen kierre voidaan katkaista. Sovittelun avulla työyhteisön voimavarat pyritään saamaan käyttöön ja näitä hyödyntämällä löytämään ratkaisuun tarvittavat keinot. Tässä olemme valmiit olemaan apuna ja antamaan pitkäaikaisen kokemuksemme ja osaamisemme käyttöönne.

Tavallisesti sovittelu johtaa myös sopimukseen. Tällöin sovitaan tärkeistä periaatteista hyvän työilmapiirin ja sujuvan vuorovaikutuksen aikaansaamiseksi niin, että kaikki osapuolet kokevat tulleensa kuulluiksi. 

Tarjoamme ratkaisukeskeistä työyhteisösovittelua

Mitä hyötyä sovittelusta on? 

Työyhteisösovittelu on edullinen ja nopea menettely sekä työnantajan että työntekijän kannalta. Työntekijöiden henkinen kuormitus vähenee ja emotionaalinen toipuminen alkaa. Työnantajan näkökulmasta työtehtävät onnistuvat sujuvammin ja työnteko on työntekijälle aiempaa motivoivampaa. Työyhteisö voi paremmin ja lisääntynyt työhyvinvointi johtaa todennäköisesti myös sairauspoissaolojen vähenemiseen.

Sovittelulla yritetään palauttaa osapuolten keskinäinen kunnioitus ja työnteon kannalta toimivat työpaikan ihmissuhteet.

Tarkoituksena on auttaa osapuolia näkemään asioita toisen osapuolen kannalta ja myös uudesta näkökulmasta. Olennaista on huomion kiinnittäminen ongelmien asemesta vahvuuksiin ja osapuolten voimavaroihin sekä aitoon positiivisuuteen ratkaisuprosessissa.

Usein juututaan kysymykseen kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Sovittelussa ei ole tarkoitus etsiä tai osoittaa syyllisiä.

On parempi käydä sovittelu ennen kuin ristiriidasta tulee pysyvä haitta.

Sovitteluprosessi pääpiirteissään 

Sovittelija neuvottelee etukäteen organisaation edustajan kanssa selvittääkseen tilanteen ratkaisemiseen kohdistuvat odotukset ja saadakseen informaatiota ristiriidasta.

Työyhteisöä informoidaan sovittelun aloittamisesta ja kerrotaan siinä noudatettavista periaatteista. Sen jälkeen tavataan kaikki ristiriidan osapuolet henkilökohtaisesti. Tällöin kuullaan kunkin henkilökohtainen näkemys ristiriidan luonteesta ja valmistellaan samalla mahdollisuutta ristiriidattomaan uuteen tilanteeseen.

Henkilökohtaisten tapaamisten jälkeen järjestetään osapuolten yhteinen keskustelu. Sen tavoitteena on etsiä uusi rakentava perusta sovittelun jälkeiseen kanssakäymiseen työyhteisössä. Tätä tukemaan voidaan laatia kirjallinen sopimus. 

Mihin sovittelu sopii?

Käytännössä mikä tahansa työpaikan ristiriita sopii sovittelulla ratkaistavaksi. Esimerkkeinä voidaan mainita mm.

  • Erilaiset työpaikan ristiriidat, yhteistyöongelmat, puhumattomuus ja muu epäasiallinen käytös.
  • Esimiesten ja alaisten kärjistyneet suhteet ja kokemukset epäoikeudenmukaisuudesta
  • Työn kuormittavuuden, tehokkuuden ja työnjaon ongelmat
  • työhyvinvointia rasittavat muut tekijät

.

Yhteydenotto

Esko Paakkola
KT, ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntija
esko.paakkola@arator.fi
Petri Salo
KL, ratkaisukeskeisen työyhteisösovittelun asiantuntija
petri.t.salo@icloud.com

Ota yhteyttä! Tulemme mielellämme keskustelemaan ja teemme pyydettäessä tarjouksen.


Arator Oy
toimitusjohtaja Esko Paakkola
Sysimiehentie 67 B 4
00670 Helsinki
email: esko.paakkola@arator.fi
www.arator.fi

Soita meille

+358405854605